Don't predict the future, prepare for it!

 

Don’t predict the future, prepare for it

Vi ser allerede i dag klimamærkning af fødevarer, skrappere emballagepolitik, stigende fokus på produkternes levetid og holdbarhed samt deres CO2-aftryk etc. Men hos Sustain Consulting er vi overbeviste om, at CSR kommer til at spille en meget vigtigere rolle i fremtiden. Ved at arbejde forretningsdrevet med CSR nu, kan I forbedre jeres virksomheds langsigtede konkurrenceevne.

I 2050 vil der være halvanden gang så mange mennesker som i dag, og deres forbrug vil være godt tre gange det nuværende gennemsnitlige forbrug pr. indbygger. Belastningen på jordens ressourcer og miljøet vil derfor blive ca. fem gange så stor. Ét forhold  – ud af adskillige andre forhold – som vil få stor betydning for stort set alle virksomheders forretningsmodel.

Men det ændrede klima byder også på nye forretningsmuligheder, hvor bæredygtighed integreres i virksomhedernes eksisterende produkter, eller hvor helt nye produkter udvikles. De virksomheder, der bedst er i stand til at omstille sig til de nye og ”bæredygtige” forretningsvilkår, bliver fremtidens vindere.

 

Hvad kan vi hjælpe med?

Sustain Consulting hjælper virksomheder med at arbejde forretningsdrevet og strategisk med CSR. Vi kan hjælpe med alt fra virksomheder, der ønsker en børsnotering, til virksomheder der blot ønsker sparring om hvad CSR kommer til at betyde for deres virksomhed.

Vi har udviklet et modulopbygget koncept, der på en hurtig, kompetent og billig måde kvalificerer din virksomheds nuværende og fremtidige CSR-arbejde. Vores modulopbyggede koncept henvender sig især til SMV’ere, men også store virksomheder, der vil arbejde mere forretningsdrevet med CSR, kan få stor gavn af de forskellige moduler.

Sustain Consulting kan blandt andet hjælpe med:

  • Afklare hvad CSR er for jer og hvilken betydning CSR kan få for jeres forretning
  • Udarbejde en CSR-politik og CSR-strategi
  • Identificere og igangsætte konkrete CSR-aktiviteter
  • Kommunikere/rapportere om CSR