Don't predict the future, prepare for it!

 

Hvad er CSR?

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen definerer virksomhedernes samfundsansvar (CSR) som det at “virksomheder frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter”.
En definition der betyder, at CSR i realiteten kan være alt mellem himmel og jord.

Vi mener at virksomheder udelukkende skal arbejde forretningsdrevet med CSR. Forretningsdrevet CSR indebærer, at den enkelte virksomhed ud fra sine kernekompetencer og strategiske udfordringer iværksætter aktiviteter, som både er til gavn for virksomheden selv og det omgivende samfund.

Læs her hvad CSR mere konkret kan være

CSR-udfordringen for mange virksomheder

Selvom der er mange gode grunde til at arbejde med CSR, findes der adskillige udfordringer. Disse udfordringer hænger oftest sammen med at:

 • CSR er svært at afgrænse, fordi det dækker over utrolig mange ting.
 • Mange virksomheder er usikre på hvad CSR er.
 • Mange virksomheder arbejder allerede med CSR, men de mangler at sætte det i system, og arbejde mere forretningsdrevet med det.
 • Mange virksomheder knytter ikke deres CSR-aktiviteter til deres overordnede forretningsstrategi, herunder branding.

Sustain Consulting sikrer at jeres virksomhed – på en let og overskuelig måde – kan håndtere de udfordringer som CSR-udviklingen bringer med sig.
Fordelen ved Sustain Consulting’s skræddersyede rådgivning er, at virksomheden hurtigt får den rette viden, hvilket gør jer i stand til selv at arbejde kvalificeret videre med CSR.

 

Hvorfor arbejde med CSR?

Udover en lovændring i Årsregnskabsloven pr. 1/1-2009, som pålægger de 1000 største danske virksomheder at rapportere omkring deres CSR-arbejde, er der mange årsager til, at flere og flere virksomheder arbejder med CSR. Blandt andre:

 • Klimaproblematikken gør at der er kommet meget stor fokus på CSR i form af bæredygtighed og Cradle to Cradle-filosofien.
 • CSR sparer penge.
 • CSR er god til at brande sig med.
 • CSR er god til at tiltrække kunder, investorer og medarbejdere.
 • CSR giver virksomhederne deres license to operate.
 • CSR fører innovation med sig.
 • CSR reducerer risiciene på den globale markedsplads.
 • Flere og flere multinationale virksomheder stiller CSR-krav til deres underleverandører.
 • Flere og flere af virksomhedernes interessenter forventer at virksomhederne påtager sig et samfundsansvar.
 • CSR bliver efter alt at dømme endnu vigtigere i fremtiden.