Don't predict the future, prepare for it!

 

Hvad kan CSR konkret være?

Hos Sustain Consulting inddeler vi CSR-aktiviteter i People, Profit, Planet og Partners. Eksempler på hvilke aktiviteter, der kan ligge under de fire områder, gives nedenfor:

 

People:

Dette område omhandler virksomheders ansvar i forhold til sine medarbejdere. Her kan der være tale om aktiviteter, der skal:

 • Forbedre medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø:
  Konkret kan det ske ved at virksomheden udarbejder en antimobningspolitik.
 • Forbedre medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø:
  Konkret kan det ske ved at virksomheden får lavet en APV (andet EX!)
 • Forbedre medarbejdernes fysiske sundhed:
  Konkret kan det ske ved at igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter såsom mulighed for motion i arbejdstiden, etablering af frugtordninger etc.
 • Sikre bedre ligestilling:
  Konkret kan det ske ved at virksomheden udarbejder en ligestillingspolitik og igangsætter aktiviteter, der skal sikre flere kvindelige ledere og flere ledere med anden etnisk baggrund.

Profit:

Dette område omhandler virksomheders ansvar i forhold til sine aktionærer og leverandører. Her kan der være tale om aktiviteter, der skal:

 • Eliminere korruption og bestikkelse:
  Konkret kan der være tale om, at virksomheden udarbejder en korruptionspolitik og træner sine ansatte i at håndtere denne.
 • Sikre en ansvarlig leverandørstyring:
  Konkret kan der være tale om, at virksomheden sikrer at der bl.a. ikke er børnearbejde hos sine leverandører, eller hvis der er børnearbejde sikrer, at det bliver håndteret forsvarligt.
 • Sikre transparens og gennemsigtighed:
  Konkret kan det ske ved at virksomheden vedtager en politik om proaktivt at informere sine væsentligste stakeholdere mest muligt.
 • Opretholde en god markedsføringsetik. Virksomheden kan eksempelvis udarbejde en markedsføringspolitik, hvor den forpligtiger sig til ikke at henvende sig til børn i sine reklamer.

Tilbage til CSR, hvad & hvorfor?

 

Planet:

Dette område omhandler virksomheders ansvar i forhold til miljø og klima. Her kan der eksempelvis være tale om aktiviteter, der skal:

 • Reducere CO2-udslippet:
  Konkret kan der være tale om, at virksomheden etablerer spareventilatorer, optimerer sin bilkørsel, køber bæredygtig strøm eller vedtager en ny rejsepolitik, hvor medarbejderne så vidt muligt skal arrangere
  videokonferencer i stedet for at foretage udenlandsrejser.
 • Reducere affaldet og øge genanvendelsen:
  Konkret kan der være tale om at opstille flere forskellige typer affaldsspande.
 • Integrere Cradle2cradle og bæredygtigt design i processer:
  Konkret kan der være tale om, at virksomheden beslutter at den vil fokusere på Cradle2cradle og bæredygtigt design igennem relevante produktions-processer.
 • Reducere vand, energi- og emballageforbruget:
  Konkret kan der være tale om at pakke produkterne i mindre æsker eller udskifte toiletterne til nye med mulighed for lavt skyl.
 • Få miljøcertificeret virksomhedens produkter:
  Konkret kan der være tale om, at virksomheden bliver miljøcertificeret efter ISO 14001 standarden, kun bruger FSC-cerificeret træ etc.

Partners:

Dette område omhandler virksomheders ansvar i forhold til sine væsentligste stakeholdere. Her er der tale om partnerskaber eller samarbejde med virksomhedens stakeholdere samt filantropi og sponsorater.

 • Et eksempel på et forretningsdrevet partnerskab, hvor alle parter får udbytte, er partnerskabet mellem Toms og IBIS. Toms får kakaobønner af bedre kvalitet og en mere sikker forsyning. Bønderne i Ghana får en fast, stabil og højere pris for deres kakaobønner, og deres børn får mulighed for at komme i skole. IBIS får økonomisk støtte, opfyldt sine målsætninger, anerkendelse og PR.
 • Et eksempel på et CSR-sponsorat kan hentes fra IC Company. IC Company har til formål at fremme en bæredygtig udvikling samt hjælpe mennesker i nød, hvilket de blandt andet gør ved at sponsorerer idrætsudøvere og kulturelle institutioner.
 • Et eksempel på (ren) filantropi er A.P. Møllers donation af operaen til København.