Don't predict the future, prepare for it!

 

Processen

Sustain Consulting har udviklet et modulopbygget one-stop-koncept, der kan hjælpe din virksomhed med at arbejde strategisk og forretningsdrevet med CSR. Der er tale om et konkret anvendeligt modulopbygget koncept, der tager udgangspunkt i princippet ”hjælp til selvhjælp”.

Forløbet vil typisk strække sig over 2-3 uger og er opbygget således:

  1. Sustain Consulting indhenter en række oplysninger om virksomheden via et spørgeskema.
  2. Sustain Consulting mødes dernæst med virksomheden for mere præcist at analysere sig frem til virksomhedens CSR-profil samt afdække virksomhedens CSR-målsætninger.
  3. På baggrund heraf udarbejder Sustain Consult efterfølgende en trinvis, praktisk handlingsplan inklusiv en medfølgende tilpasset cd-rom (værktøjskasse) til virksomheden. Værktøjskassen udgør en solid platform for virksomhedens videre CSR-arbejde.
  4. På møde nummer to præsenteres handlingsplanen, analyserne og anbefalingerne for virksomheden.
  5. Sustain Consulting kan – hvis der er behov for det – efterfølgende gå ind i en sparring med virksomheden

Tilbage til Vores koncept